- M bị điên ah, t còn nợ đầy, tiền đâu mà bảo với hiểm?
- M nợ tiền gì? Mua nhà hả?
- uh
Cuộc đời trải qua 4 cái chai. Một là chai sữa, hai là chai nước ngọt, ba là chai bia, bốn là chai truyền.
Nhà nào cũng có 2 người đang độ cầm chai bia. Hai người ấy có nhiệm vụ nuôi nấng cái bọn đang cầm chai sữa với chai nước ngọt kia.
Vậy giả sử ông trời không cho cầm chai bia mà phải cầm cái chai truyền kia thì ai là người trả nợ?
Có cái nhà ngân hàng nó đến nó khoá vào. Đấy, m xem con nợ có cần tham gia BH hay không thì tự biết!

#insurance #protect #family #medical #takecare #dangerous #difficult #life #love #AVIVA ily #insuran #lifeinsurance #agency
#Accident #benefit
#Payee
#finance
#Hanoi #VietNam #AVIVA

12

0