อีก1งานของวัน แวะดูผลงานของช่าง ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า>ตึกสำนักงานในเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตั้ง3ประตู ผ่าน....ปิดจ๊อบสุดท้ายของวัน #GPSTracking #ไม้กั้นรถ #Carparkครับ #Accesscontrol #Fingerprint #Cctv #turnstile บริษัทโกลบอล เพอร์เฟค โซลูชั่น จำกัด 094-5246497 098-4498496

3

0