به نظر من خوشبختی یه چیز دائمی نیست یه لحظست که احساسس میکنی و یه لبخند میاد رو لبت و احساس رضایت میکنی از زندگیت. شاید چند دقیقه بعد از همین کادری که من توش احساس خوشبختی کردم یه اتفاق بد همراهش بشه که اون حس رو ازم بگیره ! اینجاس که اون جمله پشت پپسی میاد جلو چشت که میگه در لحظه زندگی کن ... مرسی که رفیق راه من شدی و باعث شدی زیاد لحظه خوشبختی رو تجربه کنم 💞 📍[ گیلان - ایران ] 📸 عکس از @negarynaa #wearecoloreast

340

17

 • @negarynaa 3:20 PM Jan 8, 2019

  👱🏻‍♂️👩🏻🐶💛

 • @hiva_mojiri 3:29 PM Jan 8, 2019

  😍

 • @shahriyar.jangju 3:35 PM Jan 8, 2019

  کاملا موافقم👌💚💛

 • @zahra_rahbar22 3:50 PM Jan 8, 2019

  ❤❤❤❤فقط نگهبان پشت سرتون😍😍😍

 • @sanaznazarii 3:51 PM Jan 8, 2019

  Eeeey jaaaan mehraboontarinaaaa ❤️😍😘❣️🌹💌

 • @mercede_olia 7:04 PM Jan 8, 2019

  🤗💕

 • @katrinamartlew 5:45 AM Jan 10, 2019

  Nice Capture

 • @mvworldtravel 12:42 PM Jan 10, 2019

  🙌🙌

 • @wearecoloreast 7:43 PM Jan 10, 2019

  @negarynaa 🤗😘❤️🌾🍯

 • @wearecoloreast 7:43 PM Jan 10, 2019

  @hiva_mojiri 🤗😘

 • @wearecoloreast 7:43 PM Jan 10, 2019

  @shahriyar.jangju 😊🙏🏻

 • @wearecoloreast 7:44 PM Jan 10, 2019

  @zahra_rahbar22 اون که اصن عشق منه 😍

 • @wearecoloreast 7:45 PM Jan 10, 2019

  @sanaznazarii aziiize delii Sanaaz 🤗😍😘💛

 • @wearecoloreast 7:45 PM Jan 10, 2019

  @mercede_olia ❤🧡💛

 • @wearecoloreast 7:45 PM Jan 10, 2019

  @katrinamartlew thanks 😍

 • @wearecoloreast 7:45 PM Jan 10, 2019

  @mvworldtravel 🙏🏻🙏🏻

 • @wearecoloreast 5 days ago

  #jj_forum_2492