با مهندس اسکندری بزرگ در حال نصب GPS چقدر هوا گرمه #Gps @morteza_eskandary #روزتعطیل

38

4

 • @a.manjily 11:32 AM Jul 18, 2018

  خدا قوت برادر خوب شد نیومدم امروز اونجا 😄😄😄🚶🚶

 • @morteza_eskandary 12:06 PM Jul 18, 2018

  مهندس ممنون از اینکه آمدی

 • @eagleeyegps_ 2:51 PM Jul 18, 2018

  Hey come follow our new page , we specialise in GPS trackers for kids -the elderly-special needs and pets! 😀 👌🏼

 • @sohrabpersian 4:32 PM Jul 18, 2018

  @morteza_eskandary خواهش میکنم مهندس ما از هم صحبتی با شما لذت میبریم