💁🏼‍♀️เพราะงานบริการคืองานของเรา ดูแลบริการส่งดิวปีต่ออายุประกันโรคร้ายแรงให้กับลูกค้า “โครงการดีๆ คุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรงสูงถึง 62 โรคนานตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี” ✔️เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ✔️ไม่กินเปล่า ✔️ลดหย่อนภาษีได้ 🙏🏻ขอบคุณลูกค้าที่เลือกราคาป้องกันมากกว่าราคาแก้ไข❤️ #วางแผนการเงิน #ออมเงินเพื่อการเกษียณ #ประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันโรคร้ายแรง #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันวินาศภัย 💁🏼‍♀️ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำฟรี!!! เชอร์รี่ AIA 062-8286364

สำนักงานa.i.a คุณพันธ์ศิริ ประกอบกิจ

15

0