💁🏼‍♀️เพราะงานบริการคืองานของเรา ดูแลบริการส่งดิวปีต่ออายุประกันโรคร้ายให้กับลูกค้า “เงินหลักพันแลกความคุ้มครองหลักแสน” 🙏🏻ขอบคุณลูกค้าที่เลือกราคาป้องกันมากกว่าราคาแก้ไข❤️ #วางแผนการเงิน #ออมเงินเพื่อการเกษียณ #ประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันโรคร้ายแรง #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันวินาศภัย 💁🏼‍♀️ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำฟรี!!! เชอร์รี่ AIA 062-8286364

สำนักงานa.i.a คุณพันธ์ศิริ ประกอบกิจ

10

0