vyvy_osh94

Vy Vy ( @vyvy_osh94 )

13 hours ago
28 tuổi 28 tuổi 28 tuổi chứ không phải 2,8 tuổi đâu nha 😭😭😭 nai nhỏ ah, a lão hoá ngược sao?!

357

20

 • @deokchef 16 November, 2018

  🙈🙈

 • @shukakunn2 15 November, 2018

  😄😄👌

 • @star_lovely_me 12 November, 2018

  소통해요^^ 잘보고가요. 자주 소통하고 싶어요 친구해요^^

 • @on_uuuuuuu 12 November, 2018

  지나가다 들렸다가용~ 제꺼도 놀러오세요 ㅎ

 • @suyane_hyun2664 10 November, 2018

  소통해요

 • @rubelli_ 10 November, 2018

  소통하고 싶어요 다양한 이벤트에 참여하세요

 • @poonam.chakranarayan 9 November, 2018

 • @heeezui 8 November, 2018

  오늘도 좋은 하루 보내세요~~!

 • @davide_lucaa 6 November, 2018

  this pic feels WOW...

 • @somemall 23 September, 2018

  제 인스타에도 놀러 오세요 ~

 • @jel__ra 22 September, 2018

  😍😍😍

 • @onlyoon.official 19 September, 2018

  기분좋은 하루되세요:D

 • @chuntesu201 17 September, 2018

  사진이 너무 예뻐요! 소통해요!

 • @sbody_jh 16 September, 2018

  자주 소통하고 싶어요 친하게 지내요 인친해요^^

 • @seunggwankim 15 September, 2018

  행복한 나날 되시기를 바래요

 • @lee.trn 25 July, 2018

  Your shot feels so beautiful!!!

 • @leej1426 11 hours ago

  잘 보고 가요!😄

 • @qwedfg12366 12 hours ago

  안녕하세요✋

 • @uljwyppa910 13 hours ago

  와우