vyvy_lh7

Vy Vy ( @vyvy_lh7 )

10:34 PM Apr 18, 2018
"Không phải ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau, mà là vì tôi đã cố tình đuổi theo ánh mắt của cậu" ❤️ - đếm ngược 1 ngày chàng trai của tôi bước sang tuổi 28

378

22

 • @kiyuusteak 1:07 AM Apr 19, 2018

  잘 보고 갑니다!! 소통해요^^

 • @angelwhite79 10:19 PM Apr 20, 2018

  서로 좋아요 누르고 소통해요 ^^*

 • @star_lovely_me 10:26 PM Sep 14, 2018

  피드가 좋네요 인친해욥!

 • @hejin21c 7:55 AM Sep 15, 2018

  굳~

 • @yongchulcho 5:16 AM Sep 16, 2018

  잘보고갑니당^^ 제인스타도 구경오세요!

 • @pskool_fanxy 8:50 PM Sep 16, 2018

  너무너무 잘보고가요~ 맞팔해요! ^^

 • @chuntesu108 4:05 AM Sep 17, 2018

  사진이 너무 예뻐요! 소통해요!

 • @bricklaneiw 10:45 PM Sep 17, 2018

  피드 잘 보구가요^^ 제 인스타도 괜찮으면 맞팔 부탁드려요~

 • @white_desk 11:47 AM Sep 18, 2018

  좋아요 꾹~!! 소통해요! 우리~

 • @yoon_shine__ 4:01 AM Sep 22, 2018

  자주 소통해요! 오늘 하루도 즐겁게 보내세요

 • @jung_gwon_ 7:45 AM Nov 7, 2018

  자주 소통해요! 오늘 하루도 즐겁게 보내세요

 • @heeezui 8:41 AM Nov 8, 2018

  인친할까요?

 • @bonecoach 11:47 AM Nov 8, 2018

  👍

 • @jaybian_leather 11:27 PM Nov 11, 2018

  오늘 하루도 즐겁게 보내세요

 • @kshop_clothes 3:35 PM Nov 12, 2018

  사진이 너무 예뻐요! 소통해요!

 • @helldog.s.person 11:47 AM Nov 17, 2018

  🤔

 • @helldog.s.person 12:34 PM Nov 17, 2018

  ⛹🏼‍♀️

 • @mr.park2640 1:02 PM Nov 19, 2018

  계속 소통해요 우리! 오늘도 즐거운 하루 보내세요

 • @heees_13 12:08 AM Nov 20, 2018

  좋아요 댓글 선팔 대행 서비스 마이인스타에요~~~☺️☺️

 • @gang___s 1:14 PM Nov 21, 2018

  맞팔 할수있을까용?💙

 • @reviewmaster_shin 11:52 PM Nov 21, 2018

  계속 소통해요 우리ㅎㅎ

 • @in._.shop 7:25 AM Nov 24, 2018

  맞팔해요~